Tanzania
India
Uganda
Kenya

Purchase your GHG offsets from TIST small groups today. 
KIRURU - Pictures
Group Name: KIRURU
TIST Number: 2009KE217
Village: Kigaa
Group Center: Laikipia West
Area: Nanyuki

Grove Name: M.Mputhia farm road;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J. Njeru down farm;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J W. Njeru home;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David kimani town B.;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani farm home;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David kimani 2;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ayub mwangi;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M. Mputhia home;   Date Picture Taken: 27 September 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J. Njeru down farm;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J W. Njeru home;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M. Mputhia home;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David kimani town B.;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M.Mputhia farm road;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ayub mwangi;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani farm home;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David kimani 2;   Date Picture Taken: 01 February 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J W. Njeru home;   Date Picture Taken: 30 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J. Njeru down farm;   Date Picture Taken: 30 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M.Mputhia farm road;   Date Picture Taken: 30 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M. Mputhia home;   Date Picture Taken: 30 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David kimani town B.;   Date Picture Taken: 28 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani town;   Date Picture Taken: 28 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David kimani 2;   Date Picture Taken: 28 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani farm home;   Date Picture Taken: 28 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani;   Date Picture Taken: 28 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ayub mwangi;   Date Picture Taken: 28 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M.Mputhia farm road;   Date Picture Taken: 30 July 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J W. Njeru home;   Date Picture Taken: 30 July 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: J. Njeru down farm;   Date Picture Taken: 30 July 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M. Mputhia home;   Date Picture Taken: 30 July 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani town;   Date Picture Taken: 30 July 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani farm home;   Date Picture Taken: 30 July 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: David Kimani;   Date Picture Taken: 30 July 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: .WANJA FARM;   Date Picture Taken: 23 March 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Jackson Kamanja;   Date Picture Taken: 23 March 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: KAMANJA FARM;   Date Picture Taken: 23 March 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: NDEGWA FARM;   Date Picture Taken: 23 March 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: SUSAN FARM;   Date Picture Taken: 23 March 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: SUSAN FARM;   Date Picture Taken: 09 March 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: KAMANJA FARM;   Date Picture Taken: 09 March 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: NDEGWA FARM;   Date Picture Taken: 09 March 2012;   Picture Type: Trees

 

TIST - About

© I4EI info@i4ei.org

Data Last Updated: January 04, 2019

Content Last Updated: January 20, 2019