Tanzania
India
Uganda
Kenya

Purchase your GHG offsets from TIST small groups today. 
GIKINGI (F) - Pictures
Group Name: GIKINGI (F)
TIST Number: 2008KE364
Village: SIRON
Group Center: Laikipia West
Area: Nanyuki

Grove Name: John Maina Kagiri;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Bearice Njui;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Muchina;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Maina Muchai;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi B;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi C;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Ndirangu;   Date Picture Taken: 04 December 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Ndirangu;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Maina Kagiri;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Bearice Njui;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Muchina;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Maina Muchai;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi C;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi B;   Date Picture Taken: 04 May 2017;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Ndirangu;   Date Picture Taken: 16 July 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Maina Kagiri;   Date Picture Taken: 16 July 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Bearice Njui;   Date Picture Taken: 16 July 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Muchina;   Date Picture Taken: 16 July 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: John Maina Muchai;   Date Picture Taken: 16 July 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi B;   Date Picture Taken: 28 May 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi;   Date Picture Taken: 28 May 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi C;   Date Picture Taken: 06 May 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi B;   Date Picture Taken: 06 May 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Edwin Muchangi;   Date Picture Taken: 06 May 2013;   Picture Type: Trees

 

TIST - About
/* */

© I4EI info@i4ei.org

Data Last Updated: December 09, 2018

Content Last Updated: December 09, 2018