Tanzania
India
Uganda
Kenya

Purchase your GHG offsets from TIST small groups today. 
Kiareni - Pictures
Group Name: Kiareni
TIST Number: 2008KE1796
Village: Kiareni
Group Center: Tharaka
Area: Meru

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 11 January 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 11 January 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 11 January 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 11 January 2018;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 21 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 21 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 21 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 21 December 2016;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 28 November 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 28 November 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 28 November 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 28 November 2015;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 02 September 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 02 September 2014;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 23 April 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret mukomugao;   Date Picture Taken: 23 April 2013;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 24 August 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 24 August 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kanono;   Date Picture Taken: 21 December 2011;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Cecelia kanyua;   Date Picture Taken: 21 December 2011;   Picture Type: Trees

 

TIST - About
/* */

© I4EI info@i4ei.org

Data Last Updated: December 17, 2018

Content Last Updated: December 17, 2018